Informatie

Hoe controleer ik het arbeidsverleden van mijn nieuwe (zorg)medewerker (vergewisplicht)?
Bent u van plan een zorgverlener aan te nemen? Dan bent u verplicht om te controleren of uw nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Hiervoor doet u onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant.

Vergewisplicht geldt voor alle zorginstellingen
De vergewisplicht geldt als u een nieuwe zorgverlener wilt aannemen. Deze verplichting valt onder de WKKGZ (wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg). U moet de geschiktheid onderzoeken van iemand die beroepsmatig zorg wil gaan verlenen. Dit geldt ook voor uitzendkrachten. Stagiaires en vrijwilligers hoeven wettelijk niet vergewist te worden.

Onderzoek naar arbeidsverleden
U kunt nagaan of een sollicitant geschikt is om contact te hebben met uw patiënten en zorg te verlenen. De verschillende manieren zijn:

  • navraag doen bij eerdere werkgevers;
  • het BIG-register raadplegen;
  • het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn raadplegen;
  • navraag doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

U moet kunnen aantonen dat u op een goede manier bent nagegaan of een sollicitant geschikt is. Alleen een VOG is te mager.

Vergewisplicht en VOG in de wet
De regels over de vergewisplicht en de VOG staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet is op 1 januari 2016 ingegaan.

Wat bij waarnemers?
Zet u waarnemers in in uw praktijk? Vraag dan een recente VOG (niet ouder dan 1 jaar) bij het aanvaarden van een nieuwe overeenkomst.