Aanvraagformulier


Specifiek screeningsprofiel
(Maximaal 1, indien hier geen keuze is, zie Algemeen screeningsprofiel)
01Politieke ambtsdragers
06Visum en emigratie
18Huisvestingsvergunning Dit screeningsprofiel is van toepassing op aanvragen in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.
25(Buitengewoon) opsporingsambtenaar
40Vakantiegezinnen en adoptie
45Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier
50Exploitatievergunning Dit screeningsprofiel kan alleen worden gebruikt als de gemeente de instelling is die de VOG verlangt en u de VOG aanvraagt ten behoeve van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf.
55Juridische dienstverlening
60Onderwijs Dit screeningsprofiel is van toepassing op al het personeel dat werkzaam is bij een educatieve instelling
75(Gezins)voogd bij voogdijinstellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker
85Lidmaatschap schietvereniging
95Financiële dienstverlening
96Onbekende functie Dit screeningsprofiel geldt voor VOG aanvragen ten behoeve van opname in een bestand voor werving van personeel waarbij nog niet duidelijk is welke functie vervuld zal worden
Algemeen screeningsprofiel
(zelf profielen samenstellen)
Heeft de aanvraag betrekking op één of meerdere van de hieronder genoemde functies of doelen?
Informatie 
11Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen
12Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
13Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen
Geld 
21Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan
22Budgetbevoegdheid hebben
Goederen 
36Het bewaken van productieprocessen
37Het beschikken over goederen
38Het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d., die bij oneigenlijk of onjuist gebruik een risico vormen voor mens (en dier)
Diensten 
41Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc)
43Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving
Zakelijke transacties
53Beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen
Proces 
61Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen
62(Rijdend) vervoer waarbij goederen, producten, post en pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd, anders dan het intern transport binnen een bedrijf
63(Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd
Aansturen organisatie
71Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen
Personen 
84Belast zijn met de zorg voor minderjarigen
85Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten
86Kinderopvang (alleen aanvinken in combinatie met andere functieaspecten)